Classifica 2017

    GENERALE dopo la VENTIDUESIMA tappa

 1. I KENIANI BIANCHI    89h  58’  18”
 2. PIG RUNNER       90h 52’ 09”
 3. DI BETTA TEAM     91h  09’  23”
 4. KING RUNNERS       91h  30’  15”
 5. SOL PAR GLI ANOLEN   91h  43’  37”
 6. I TOR-NADOR      94h  14’  46”
 7. TEAM BIRRETTA      94h  22’  21”
 8. BAGOLO'           95h  02’  37”
 9. I FOGONER             96h  39’  53”

 

22° TAPPA – MONTICELLI

 1. DI BETTA TEAM      3h 49’ 51”
 2. SOL PAR GLI ANOLEN   3h 53’ 29”
 3. TEAM BIRRETTA      3h 59’ 18”
 4. PIG RUNNER       3h 59’ 29”
 5. I KENIANI BIANCHI    4h 06’ 08”
 6. BAGOLO'         4h 08’ 07”
 7. I TOR NADOR       4h 08’ 09”
 8. KING RUNNERS      4h 17’ 42”
 9. I FOGONER        4h 20’ 51”

 

21° TAPPA – FIDENZA

 1. KING RUNNERS      3h 18’ 32”
 2. BAGOLO'         3h 25’ 19”
 3. PIG RUNNER       3h 29’ 08”
 4. I KENIANI BIANCHI    3h 41’ 05”
 5. I FOGONER        3h 44’ 58”
 6. DI BETTA TEAM      3h 47’ 31”
 7. TEAM BIRRETTA      3h 47’ 38”
 8. I TOR NADOR       3h 52’ 42”
 9. SOL PAR GLI ANOLEN   4h 06’ 48”

 

20° TAPPA – CANNETOLO

 1. PIG RUNNER       3h 34’ 15”
 2. I FOGONER        3h 52’ 21”
 3. BAGOLO'         3h 56’ 46”
 4. I KENIANI BIANCHI    4h 00’ 53”
 5. KING RUNNERS      4h 08’ 08”
 6. SOL PAR GLI ANOLEN   4h 08’ 08”
 7. TEAM BIRRETTA      4h 08’ 08”
 8. I TOR NADOR       4h 08’ 08”
 9. DI BETTA TEAM      4h 08’ 08”

 

19° TAPPA – BAGANZOLA

 1. SOL PAR GLI ANOLEN   3h 12’ 40”
 2. I KENIANI BIANCHI    3h 14’ 27”
 3. PIG RUNNER       3h 23’ 48”
 4. DI BETTA TEAM      3h 25’ 41”
 5. BAGOLO'         3h 31’ 17”
 6. KING RUNNERS      3h 33’ 03”
 7. TEAM BIRRETTA      3h 35’ 07”
 8. I TOR NADOR       3h 42’ 19”
 9. I FOGONER        4h 02’ 12”

 

18° TAPPA – PARMA

 1. SOL PAR GLI ANOLEN   3h 05’ 08”
 2. I KENIANI BIANCHI    3h 37’ 17”
 3. PIG RUNNER       3h 40’ 20”
 4. TEAM BIRRETTA      3h 40’ 54”
 5. KING RUNNERS      3h 47’ 01”
 6. BAGOLO'         3h 50’ 24”
 7. DI BETTA TEAM      3h 51’ 25”
 8. I FOGONER        3h 53’ 32”
 9. I TOR NADOR       3h 55’ 38”

 

17° TAPPA – PARMA

 1. SOL PAR GLI ANOLEN   3h  03’ 23”
 2. KING RUNNERS      3h  15’  45”
 3. DI BETTA TEAM           3h  17’  50”
 4. I KENIANI BIANCHI    3h  36’  41”
 5. I FOGONER          3h  47’  14”
 6. BAGOLO'         3h  48’  02”
 7. I TOR-NADOR          3h  56’  07”
 8. PIG RUNNER        3h  56’  27”
 9. TEAM BIRRETTA      3h  59’  46”

 

16° TAPPA – MEZZANI INF.

 1. SOL PAR GLI ANOLEN   3h  12’ 31”
 2. I KENIANI BIANCHI    3h  33’  45”
 3. PIG RUNNER             3h  46’  42”
 4. DI BETTA TEAM      3h  47’  51”
 5. KING RUNNERS        3h  48’  44”
 6. I FOGONER        3h  48’  52”
 7. BAGOLO'            3h  49’  08”
 8. I TOR-NADOR        3h  56’  01”
 9. TEAM BIRRETTA      4h  07’  08”

 

15° TAPPA – BASTELLI

 1. DI BETTA TEAM      3h  49’ 21”
 2. I TOR-NADOR         3h  51’  12”
 3. KING RUNNERS            3h  51’  48”
 4. SOL PAR GLI ANOLEN   3h  52’  19”
 5. I KENIANI BIANCHI      3h  57’  26”
 6. I FOGONER        4h  03’  08”
 7. BAGOLO'            4h  03’  08”
 8. PIG RUNNER        4h  03’  08”
 9. TEAM BIRRETTA      4h  03’  08”

 

14° TAPPA – MEDESANO

 1. KING RUNNERS       3h  50’ 02”
 2. I TOR-NADOR         4h  02’  03”
 3. PIG RUNNER             4h  02’  46”
 4. I KENIANI BIANCHI    4h  15’  57”
 5. I FOGONER          4h  21’  57”
 6. BAGOLO'         4h  26’  52”
 7. DI BETTA TEAM         4h  26’  52”
 8. SOL PAR GLI ANOLEN    4h  26’  52”
 9. TEAM BIRRETTA      4h  26’  52”

 

13° TAPPA – SAN MICHELE GATTI

 1. KING RUNNERS       4h  00’ 21”
 2. PIG RUNNER          4h  07’  13”
 3. TEAM BIRRETTA           4h  16’  40”
 4. I KENIANI BIANCHI    4h  23’  48”
 5. I FOGONER          4h  23’  48”
 6. DI BETTA TEAM      4h  23’  48”
 7. I TOR-NADOR          4h  23’  48”
 8. SOL PAR GLI ANOLEN    4h  23’  48”
 9. BAGOLO'         4h  23’  48”

 

12° TAPPA – VARSI

 1. I KENIANI BIANCHI    5h  18’ 48”
 2. KING RUNNERS         5h  33’  31”
 3. PIG RUNNER             5h  58’  08”
 4. DI BETTA TEAM      5h  59’  44”
 5. TEAM BIRRETTA        6h  03’  03”
 6. I FOGONER        6h  33’  52”
 7. I TOR-NADOR          6h  33’  52”
 8. SOL PAR GLI ANOLEN    6h  33’  52”
 9. BAGOLO'         6h  33’  52”

 

11° TAPPA – PONTEGHIARA – 07/06/2017

 1. I KENIANI BIANCHI    2h  52’ 50”
 2. KING RUNNERS         3h  12’  32”
 3. I TOR-NADOR            3h  13’  42”
 4. SOL PAR GLI ANOLEN   3h  13’  53”
 5. I FOGONER          3h  21’  52”
 6. I BAGOLO'        3h  24’  28”
 7. DI BETTA TEAM         3h  24’  28”
 8. TEAM BIRRETTA       3h  24’  28”
 9. PIG RUNNER       3h  24’  28”

 

10° TAPPA – PARMA – 21/05/2017

 1. I KENIANI BIANCHI    4h  38’ 14”
 2. KING RUNNERS         5h  09’  55”
 3. BAGOLO'              5h  12’  54”
 4. DI BETTA TEAM       5h  13’  24”
 5. I TOR NADOR         5h  17’  14”
 6. SOL PAR GLI ANOLEN   5h  25’  11”
 7. TEAM BIRRETTA         5h  32’  06”
 8. PIG RUNNER        5h  36’  59”
 9. I FOGONER        5h  40’  36”

 

9° TAPPA – LANGHIRANO – 23/04/2017

 1. I FOGONER          3h  18’ 16”
 2. I KENIANI BIANCHI       3h  45’  26”
 3. DI BETTA TEAM           4h  00’  57”
 4. TEAM BIRRETTA       4h  04’  36”
 5. BAGOLO'           4h  05’  14”
 6. KING RUNNERS         4h  22’  56”
 7. I TOR-NADOR          4h  22’  56”
 8. PIG RUNNER        4h  22’  56”
 9. SOL PAR GLI ANOLEN   4h  22’  56”

 

8° TAPPA – SORAGNA – 17/04/2017

 1. PIG RUNNER          3h  02’ 50”
 2. I KENIANI BIANCHI       3h  09’  45”
 3. TEAM BIRRETTA           3h  21’  09”
 4. I FOGONER         3h  21’  41”
 5. DI BETTA TEM        3h  22’  50”
 6. KING RUNNERS         3h  30’  35”
 7. I TOR-NADOR          3h  42’  16”
 8. SOL PAR GLI ANOLEN    3h  42’  20”
 9. BAGOLO'         3h  54’  16”

   

  7° TAPPA – SAN SECONDO – 02/04/2017

 1. PIG RUNNER          2h  55’ 33”
 2. I KENIANI BIANCHI       3h  00’  20”
 3. TEAM BIRRETTA           3h  19’  47”
 4. DI BETTA TEAM       3h  22’  24”
 5. SOL PAR GLI ANOLEN     3h  21’  21”
 6. I TOR-NADOR          3h  34’  03”
 7. I FOGONER           3h  40’  26”
 8. BAGOLO'             3h  54’  29”
 9. KING RUNNERS      3h  57’  07”

 

    6° TAPPA – FONTEVIVO – 26/03/2017

 1. DI BETTA TEAM        2h  53’ 40”
 2. I KENIANI BIANCHI       2h  55’  02”
 3. TEAM BIRRETTA           3h  04’  17”
 4. PIG RUNNER          3h  13’  39”
 5. I TOR-NADOR            3h  17’  37”
 6. BAGOLO'              3h  21’  25”
 7. I FOGONER           3h  24’  52”
 8. KING RUNNERS          3h  27’  44”
 9. SOL PAR GLI ANOLEN   3h  49’  08”

    5° TAPPA – CORCAGNANO – 19/03/2017

 1. PIG RUNNER          5h  05’ 31”
 2. I TOR-NADOR            5h  18’  12”
 3. TEAM BIRRETTA           5h  25’  47”
 4. I KENIANI BIANCHI       5h  31’  12”
 5. DI BETTA TEAM           5h  49’  41”
 6. KING RUNNERS            5h  52’  46”
 7. SOL PAR GLI ANOLEN      5h  55’  38”
 8. BAGOLO'               6h  11’  36”
 9. I FOGONER          6h  20’  16”

     4° TAPPA – ZIBELLO – 12/03/2017

 1. SOL PAR GLI ANOLEN      3h  15’ 51”
 2. TEAM BIRRETTA           3h  17’  57”
 3. DI BETTA TEAM           3h  21’  47”
 4. KING RUNNERS            3h  22’  17”
 5. BAGOLO’                 3h  24’  27”
 6. I FOGONER              3h  24’  51”
 7. I TOR-NADOR            3h  30’  34”
 8. PIG RUNNER             3h  34’  45”
 9. I KENIANI  BIANCHI     3h  44’  41”

     3° TAPPA – VARANO MELEGARI – 05/03/2017

 1. SOL PAR GLI ANOLEN      4h  21’ 55”
 2. I KENIANI  BIANCHI     4h  28’  26”
 3. TEAM BIRRETTA           4h  35’  07”
 4. PIG RUNNER             4h  36’  34”
 5. BAGOLO’                 4h  42’  08”
 6. DI BETTA TEAM           4h  47’  47”
 7. I TOR-NADOR            4h  50’  16”
 8. I FOGONER              5h  01’  45”
 9. KING RUNNERS            5h  05’  07”

 

     2° TAPPA – BUSSETO – 19/02/2017

 1. DI BETTA TEAM          6h   29’ 46”
 2. SOL PAR GLI ANOLEN    6h  49’  12”
 3. KING RUNNERS           6h  53’  23”
 4. I TOR-NADOR           7h  08’  16”
 5. PIG RUNNER             7h  39’  20”
 6. BAGOLO’                7h  57’  15”
 7. I KENIANI BIANCHI      8h  28’  42”
 8. I FOGONER              8h  39’  07”
 9. TEAM BIRRETTA          8h  44’  02”

 

      1° TAPPA – VICOFERTILE – 05/02/2017

 1. BAGOLO’                2h  57’  12”
 2. KING RUNNERS           3h  04’  06”
 3. SOL PAR GLI ANOLEN    3h  06’  44”
 4. I KENIANI BIANCHI      3h  17’  27”
 5. PIG RUNNER             3h  18’  17”
 6. TEAM BIRRETTA          3h  25’  23”
 7. I TOR-NADOR            3h  29’  42”
 8. I  FOGONER             3h  33’  26”
 9. DI BETTA TEAM          3h  34’  38”

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare servizi ed esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi